JEUGD

Jeugd
Leden in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar horen bij de jeugd.

Jeugdleden worden als volgt ingedeeld naar leeftijd:
12-13 jaar: C-jeugd
14-15 jaar: B-jeugd
16-17 jaar: A-jeugd

Een team kan bestaan uit alleen meisjes, alleen jongens of uit jongens en meisjes. Een team met alleen meisjes wordt ingedeeld in de meisjescompetitie; een team met één of meer jongens wordt ingedeeld in de jongenscompetitie.

Trainingen
De jeugdleden trainen in het seizoen 2018-2019 in ’t Gastland.

Voor trainingstijden zie hier 

We beginnen met trainen na de zomervakantie tot eind mei. Tijdens alle schoolvakanties zijn er geen trainingen voor de jeugd.

Wat doen we tijdens een training?
We beginnen met een warming-up om de spieren warm en soepel te maken. Daarna doen we oefeningen die gericht zijn op het bewegen in het veld en op de volleybaltechnieken. We ronden de training af met een potje volleybal. We vinden het belangrijk dat iedereen plezier heeft in de trainingen en dat iedereen in zijn of haar eigen tempo leert volleyballen.

Zin om eens mee te komen doen?
Als je wilt kijken of volleybal iets voor jou is, dan kun je vier keer gratis meetrainen. Daarna krijg je een inschrijfformulier en kun je lid worden van Excelsior. Het inschrijfformulier kun je hier downloaden.
Waarschijnlijk zal je dan niet direct wedstrijden gaan spelen want daarvoor moet je eerst enkele maanden meetrainen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Timo van Harten(zie hieronder).

Wat moet je doen als je niet kunt trainen?
Als je een keer niet kunt komen trainen, laat dat dan van tevoren weten. Bel of mail naar je trainer. Je kunt zelf bellen of mailen of je kunt het je ouders laten doen.

Inschrijven, contributie en wijze van betalen
De hoogte van de contributie bedraagt voor jeugdleden € 50,00 per kwartaal. De contributie van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond) is hierbij inbegrepen.

De contributie wordt per kwartaal betaald d.m.v. een automatische incasso. Bij het inschrijfformulier zit een machtiging om deze automatische overschrijving te regelen. Zowel het inschrijfformulier als de machtiging moeten ingevuld en ondertekend worden door een van de ouders/verzorgers.

Competitie spelen
Jeugdleden kunnen deelnemen aan de competitie van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). We spelen in de regio OOST en in de kern Arnhem-Wageningen.

Spelerspas
Jeugdleden die competitie gaan spelen krijgen een spelerspas van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Hiervoor moeten zij een digitale pasfoto opsturen naar de ledenadministratie

Teamindeling
Allereerst word je ingedeeld in een wedstrijdteam van je eigen (leeftijds)niveau.
12-13 jaar: C-jeugd
14-15 jaar: B-jeugd
16-17 jaar: A-jeugd

Een team kan bestaan uit alleen meisjes, alleen jongens of uit jongens en meisjes. Een team met alleen meisjes wordt ingedeeld in de meisjescompetitie; een team met één of meer jongens wordt ingedeeld in de jongenscompetitie.

Twee keer per jaar worden er teams gemaakt namelijk in september en in januari.

Jeugdcompetitie
De jeugdcompetitie wordt per seizoen verdeeld in twee delen. Deel een is de periode van september tot aan de kerstvakantie en deel twee is de periode van januari tot eind april. Per deel wordt een hele competitie gespeeld; dit houdt in dat je tegen elke tegenstander twee keer speelt: een keer uit en een keer thuis. Je kunt dus twee keer per seizoen kampioen worden een keer met kerstmis en een keer in april.

Wedstrijddagen
Een wedstrijddag is altijd een zaterdag. Thuiswedstrijden speel je om 9.45 uur in ’t Gastland. Je moet dan om 9.00 uur (omgekleed) aanwezig zijn om het veld op te bouwen en om in te spelen.
De uitwedstrijden zijn in plaatsen zoals, Elst (Gld), Zetten, Arnhem, Ede, Lunteren, Otterlo, Doorwerth en Wageningen. Bij uitzondering kan een wedstrijd in de gehele regio OOST plaatsvinden.

Vervoer en coaching
De ouders van de jeugdleden zorgen voor het vervoer van en naar de uitwedstrijden. Eén van de ouders (de teamouder) maakt zodra het wedstrijdprogramma bekend is een rijschema waarin staat wanneer welke ouders aan de beurt zijn om te rijden. Alle ouders ontvangen een exemplaar van dit rijschema.

Coaching van het team wordt verzorgd door of een van de trainers, of een vaste ouder of per toerbeurt door de ouders die rijden.

Materialen
Alle jeugdteams spelen in shirtjes en broekjes die gesponsord zijn en behoren toe aan de vereniging. Per team is er een tas met shirtjes, broekjes en een tas met vijf wedstrijdballen.
De spelers en de ouders zijn verantwoordelijk voor deze materialen.

Spelregels
De spelregels staan beschreven op de NeVoBo-website. Klik voor de uitgebreide spelregels hier.
Voor uitleg over het onderscheid in de niveaus kun je hier terecht.
Voor informatie over het tellen en invullen van het wedstrijdformulier klik hier.

Lidmaatschap opzeggen
Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen opzeggen kun je dit schriftelijk doen bij onze ledenadministratie vóór 1 december of vóór 1 juni van het lopende jaar. Ook is het fijn als je je opzegging tijdig meld bij je trainer en/of contactpersoon i.v.m. de teamindeling en de opgave van de teams.

Contactpersoon Jeugd C
Maartje Jansen
E: jeugdc@excelsiorvolleybal.nl

Fluitschema Jeugd
Fluitschema kunt u hier vinden